Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा काेठा नं. ०२०३ मा