Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मुद्दा, हातहतियार तथा सं‍घ स‌स्था सम्वन्धि कामकाे लागि काेठा नं. ०१०७