Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अबैध हातहतियार र खरखजाना बुझाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना