Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जाजरकाेट जिल्लामा हालसम्म कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू