Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भइ अपांगता भएका व्यक्तिहरूकाे अपांगमा प्रतिशत निर्धारणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना