Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

छिमेकी जिल्ला रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्ला जोड्ने मध्यपश्चिमकै पुरानो झाेलुङगे पुल

matela1.jpg
मध्यपश्चिमकै पुरानो झाेलुङगे पुल
छिमेकी जिल्ला रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्ला जोड्ने मध्यपश्चिमकै पुरानो झाेलुङगे पुल