Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

कुशे गाउँपालिकामा भएकाे नागिरकता घुम्ती शिविरमा लिएका केही तस्विरहरू

kuse1.jpg

स‍.प्र.जि.अ. श्री कृष्ण प्रसाद खतिवडाद्धारा ८३ वर्षीय बृद्धलाई नागरिकता प्रदान गर्नु हुदै