Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा प्र.जि.अ. ललित कुमार बस्नेतद्धारा अनुगमन

anugaman1.jpg
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनुगमन
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनुगमन
anugaman2.jpg
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनुगमन
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनुगमन
anugaman3.jpg
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनुगमन
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनुगमन