Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

हरि प्रसाद देवकोटा

  • हरि प्रसाद देवकोटा

हरि प्रसाद देवकोटा


हरि प्रसाद देवकोटा
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9858077333
बहाल मिति २०७७ फाल्गुन २८