Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

जनकराज पन्त

  • जनकराज पन्त

जनकराज पन्त


जनकराज पन्त
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
इमेल jajarkotdao62@gmail.com
सम्पर्क 9858047777
ठेगाना वाग्लुङ्ग 5, वागलुङ्ग
बहाल मिति २०७६ भाद्र २४