Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

प्रेम प्रसाद देवकाेटा

  • प्रेम प्रसाद देवकाेटा

प्रेम प्रसाद देवकाेटा


प्रेम प्रसाद देवकाेटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9858047777
ठेगाना Gothichaur 5, जुम्ला
बहाल मिति २०७७ फाल्गुन २४