Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

हाल सम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुकाे विवरण


मिति हाल सम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुकाे विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-02-15 हालसम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुकाे विवरण
2077-02-15