Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भइ अपांगता भएका व्यक्तिहरूकाे अपांगमा प्रतिशत निर्धारणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना