Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

जनकराज पन्त
जनकराज पन्त

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

विष्णु साहनी
विष्णु साहनी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9858077333