Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 प्रेम प्रसाद देवकाेटा प्रेम प्रसाद देवकाेटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858047777
2 हरि प्रसाद देवकोटा हरि प्रसाद देवकोटा प्रशासकीय अधिकृत 9858077333
3 दशरथ लामिछाने दशरथ लामिछाने नायब सुब्बा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9868019443
dasharath2075d@gmail.com
4 महेन्द्र कुमार भडेल महेन्द्र कुमार भडेल नायब सुब्बा स्थानीय प्रसाशन तथा शा.सु. शाखा 9848064735
mahendrabd.jkt@gmail.com
5 नरेश पुन नरेश पुन नायब सुब्बा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9868319463
chattannaresh999@gmail.com
6 तुलाराम गौतम तुलाराम गौतम नायब सुब्बा राहदानी तथा जिन्सी शाखा 9848241831
gautamtrg831@gmail.com
7 क्रिमलाल चाैधरी क्रिमलाल चाैधरी लेखापाल अार्थिक प्रशासन शाखा 9848165964
krimlal2038@gmail.com
8 गोविन्द बहादुर खत्री गोविन्द बहादुर खत्री कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9813396190
9 गणेश बहादुर नेपाली गणेश बहादुर नेपाली खरिदार मुद्दा तथा हातहतियार शाखा 9862911237
ganeshbn807@gmail.com
10 नविन कुमार सिंह नविन कुमार सिंह खरिदार स्थानीय प्रसाशन तथा शा.सु. शाखा 9844830698
nabinsingh288@gmail.com
11 सर्रवजित राना सर्रवजित राना खरिदार नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9868124444
sarbajitrana1998@gmail.com
12 मिलन पुन मगर मिलन पुन मगर हलुका सवारी चालक 9863830829
13 भरत बहादुर शाही भरत बहादुर शाही कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9868019492
14 भिम बहादुर बस्नेत भिम बहादुर बस्नेत कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9868019604
15 प्रेम जैसी प्रेम जैसी कार्यालय सहयोगी स्थानीय प्रसाशन तथा शा.सु. शाखा 9748028196
16 राजेश बहादुर शाह राजेश बहादुर शाह कार्यालय सहयोगी स्थानीय प्रसाशन तथा शा.सु. शाखा 9822518989
17 डिलमाया मल्ल डिलमाया मल्ल कार्यालय सहयोगी मुद्दा तथा हातहतियार शाखा 9848064447