Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 जनकराज पन्त जनकराज पन्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858047777
jajarkotdao62@gmail.com
2 नरेश पुन नरेश पुन नायब सुब्बा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9868319463
chattannaresh999@gmail.com
3 महेन्द्र कुमार भडेल महेन्द्र कुमार भडेल नायब सुब्बा स्थानीय प्रसाशन तथा शा.सु. शाखा 9848064735
mahendrabd.jkt@gmail.com
4 गाेपाल शाही गाेपाल शाही नायब सुब्बा मुद्दा तथा हातहतियार शाखा 9844884765
graaza123shahi@gmail.com
5 नविन कुमार सिंह नविन कुमार सिंह खरिदार स्थानीय प्रसाशन तथा शा.सु. शाखा 9844830698
nabinsingh288@gmail.com
6 सर्रवजित राना सर्रवजित राना खरिदार नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9868124444
sarbajitrana1998@gmail.com
7 रोशन कुमार साह रोशन कुमार साह खरिदार राहदानी तथा जिन्सी शाखा 9845947731
roshansah1014@gmail.com
8 गणेश बहादुर नेपाली गणेश बहादुर नेपाली खरिदार मुद्दा तथा हातहतियार शाखा 9862911237
ganeshbn807@gmail.com
9 विष्णु साहनी विष्णु साहनी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858077333