Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट


मिति आपतकालिन कार्य याेजना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-02-15 मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य याेजना, २०७७
2077-02-15